Modtagefilter i formalingsproces i Sverige

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Mølleri

Sverige

Træstøv

JM 124/40-12 4T3

Filter areal, i alt: 218,23 m²

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i biomasseindustrien om opsætning af et filter til håndtering af træpulver i formalingsprocessen.

Udfordring

Den mølle, der forvandler biomassen til pulver kører i døgndrift, så kunden havde brug for et filter, der kunne køre stabilt uden nedetid på grund af service. Processen omfattede store pulvermængder (500 g/m³), så løsningen skulle også omfatte et filter med stor kapacitet.

Eftersom træstøv er et organisk, carbonatholdigt materiale og potentielt eksplosionsfarligt, skulle vi tage højde for ATEX direktivet. Dette direktiv omfatter udstyr og beskyttelsessystemer til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer.

Løsning

Vi valgte et filter med byggeform 12 med stor luftmængde og høj støvbelastningskapacitet (op til 1.000 g/m³). Desuden er filteret udstyret med en eksplosionsaflastning og styring, som informerer brugerne om filterets status.

Værdi

A/C ratio er tilstrækkeligt lavt til at enheden kan håndtere en stor støvbelastning, hvilket resulterer i lavere energiomkostninger og længere levetid for filterposerne. Eksplosionsaflastningen og styringerne opfylder lovkravene og beskytter mod eksplosion.