Video om Simatek

En førende producent af posefilterløsninger

Kalkulator for produktgenvinding

Beregn hvor meget du kan forbedre din bundlinje

Simatek købte global posefilterforretning fra FLSmidth
Minimer fodaftryk

Pladsoptimering af udstyr til luftforureningskontrol af cementfabrikker

Nye emissionsregler

fra EU for fødevare-, drikkevare-  og mejerisektoren - spørg os!

Brancher, vi servicerer, med henblik på emissionskontrol

Cement og kalk

Posefiltre primært til alle former for cementanlæg og kalkovnsanvendelser samt sekundært til støvopsamlingspunkter

Fødevarer og mejeriprodukter

Branchekrav omsat til anvendeligt hygiejnedesign og sikkerhedskrav til posefiltre med eller uden CIP med fokus på produktionssikkerhed, produktgenvinding og emissionskontrol

Korn og foderstoffer

Løsninger til posefiltre baseret på et fleksibelt og modulopbygget design til en lang række anvendelsesområder

Kemiske og mineralske ressourcer

I brancher, hvor støv kan virke slibende, kemisk aggressivt, eksplosivt, fint eller groft, skal branchen overholde strenge bestemmelser og lovkrav i alle produktionsprocesser

Energi og affald

Branchekrav og slibende og kemisk aggressive produkter skal håndteres efter gældende sikkerhed og emissionskontrol som vigtige parametre for posefiltrene

Specialpulver

Branchen står over for udfordringen med at skulle sikre, at operatører og miljøet ikke udsættes for produkterne under produktionen og forarbejdningen. Fokus er på produktionssikkerhed, produktgenvinding og emissionskontrol

Lad os hjælpe dig
Hvis du vil have flere oplysninger, venligst
udfyld formularen nedenfor.