Kornhåndteringsanlæg i Egypten

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

 

  

SimPact 4T-R, SimSpot, SimPit

Aspiration

Egypten

Korn støv 

1 stk. JM 52/20-04 4T-R

3 stk. JM 6/24 V

4 stk. JM 15/14 H

  2 stk. JM 16/30 2 moduler
Filter areal, i alt: 175,14 m²

Udfordring

Løsningen skulle tage højde for elementer som modtagelse af lastvogne, rengøring og et selvstændigt anlæg med lastestation på stedet.

Udover at holde hele anlægget fri for støv skulle vi sikre, at kornet fra fri for støv og urenheder, så det kunne omlastes og anvendes. Filtrene skulle desuden overholde europæiske standarder og ATEX-direktiverne.

I udviklingen af en specialløsning omfattede vores metode design og tilpasning af filteranlæg til det lokale klima i Egypten. Filtrene blev udstyret med eksplosionsaflastning, filterposer og elektriske elementer som angivet i ATEX-direktiverne. Og emissionen efter filtrene svarede til værdierne i TA Luft – en standard for måling af luftkvalitet.

Vi monterede egnede filteranlæg på alle maskiner og transportører, hvor der blev genereret støv. Nogle anlæg sugede først støv og urenheder op og opsamlede dem derefter med henblik på bortskaffelse.

Værdi

Vores løsning omfattede en kombination af SimPact 4T-R, SimSpot punktfiltre og SimPit påslagsfilter til aspiration. Samlet bidrog de til, at vi både kunne opfylde kundens behov og tilbyde en robust løsning, som gav en høj produktivitet og lavere omkostninger.