Lad os hjælpe dig
Morten Zoffmann Nielsen
+(45) 20 41 41 42

SimSpot punktfilter

SimSpot miniatureposefilteret er et praktisk alternativ til konventionel central aspiration. Det enkle og funktionelle design gør filteret nemt at montere på transportører og kopelevatorer.

SimSpot-filteret fjerner en mindre mængde luft fra en maskine i drift, hvor størstedelen er indkapslet. Dermed skabes et let undertryk, som forhindrer, at støvpartikler kan slippe ud gennem utætheder eller åbninger. Den indbyggede ventilator suger luft ind gennem filtersektionen, som er monteret direkte på maskinen.

Støvet udskilles på filterposernes yderside. Derefter falder støvet ned i produktstrømmen, når filterposerne skylles. Det støv, der udskilles inde i filteret, ledes kontinuerligt tilbage til produktstrømmen. Det forhindrer, at forskellige typer støv blandes.

Fordele

Besparelser

 • SimSpot filteret med indbygget ventilator aktiveres kun, når maskinen er i drift.
 • Du sparer energi og filterposerne holder længere. 
 • SimSpot filteret fås også uden indbygget ventilator. Det betyder, at den kan kobles til stor central ventilator for at spare energi.
 • SimSpot-filteret er en prisbillig løsning, der kun kræver lidt vedligeholdelse, som sikrer dig lave totalomkostninger.

Fleksibilitet

 • SimSpot filteret er velegnet både som selvstændig løsning og som udvidelse til et centralt aspirationsanlæg​. Du vælger den løsning, der passer bedst til dine behov.
 • Nye maskiner, der kræver støvudsugning, kan udstyres med separate SimSpot filtre. Det betyder, at eksisterende aspirationsanlæg ikke påvirkes.

Sikkerhed

 • I tilfælde af brand i en maskine med indbygget SimSpot fungerer filteret ikke som forbindelsespunkt til andre maskiner. Det tilfører et ekstra sikkerhedsniveau til dine maskiner og dit anlæg.
Særlige egenskaber
 • Automatisk rækkeskylning
 • Nem udskiftning af filterposer via stor inspektionsluge
 • Kan kobles til stor central ventilator
 • Forenklet styring af aspirationsanlægget
 • Indbygget ventilator justerer automatisk aspirationsluftmængden efter utæthedens omfang
 • Stor sugekapacitet med lav indsugningshastighed minimerer turbulens og støvcirkulation
 • En elektrisk styreenhed med justerbar puls- og pausetid til regulering af den automatiske skylning