Lad os hjælpe dig
Morten Zoffmann Nielsen
+(45) 20 41 41 42

Pneumatisk transportanlæg

Et pneumatisk transportanlæg transporterer produkter som korn, pulver og andre tørre materialer gennem et rør. Der anvendes enten et vakuumsystem eller et tryksystem afhængig af produktets dimensioner, transportafstanden og det tryk, der kræves for at flytte produkterne.

Simatek tilbyder to forskellige typer pneumatiske transportanlæg:

Vakuumtransport
Vakuumtransport er en effektiv transportmetode. Denne metode anvendes, hvis anlægget har en moderat rørlængde – dvs. et differenstryk under 0,5 bar, ét eller flere indsugningspunkter og ét udløbspunkt.

Simateks vakuumtransportanlæg sikrer en støvfri automatisk indsugning og gør det muligt at anvende transportluften til aspiration ved indsugningspunkterne.

Transport med tryk
Vi anbefaler brug af Simatek tryktransportanlægget, hvis distancen er for stor til vakuumtransport.  Det betyder, at systemet har en stor rørlængde – dvs. et differenstryk over 0,5 bar, ét indsugningspunkt og flere udløbspunkter. 

Transport med tryk er en effektiv transportmetode, såfremt de nødvendige foranstaltninger til fjernelse af støv ved indsugningen træffes.

Fordele

Effektivitet

 • Et rent arbejdsmiljø med et lavere støj- og vibrationsniveau betyder, at medarbejderne kan arbejde effektivt i et behageligt miljø ved hjælp af det pneumatiske transportanlæg.

Fleksibilitet

 • I modsætning til transportører og elevatorer, gør det lille rørsystem det muligt, at flytte store produktmængder hurtigt og/eller mellem forskellige niveauer.
Special Features
 • Vakuumtransport: Differenstryk: op til 0,5 bar
 • Vakuumtransport: Moderat rørlængde
 • Vakuumtransport: Ét eller flere indsugningspunkter
 • Vakuumtransport: Ét udløbspunkt
 • Vakuumtransport: Støvfri produktindsugning
 • Transport med tryk: Differenstryk over 0,5 bar
 • Transport med tryk: Lang rørlængde
 • Transport med tryk: Ét indsugningspunkt
 • Transport med tryk: Flere udløbspunkter

Konfiguration af filtre efter dine behov

Vores filtre er fleksible og modulopbyggede og kan opbygges, så de opfylder de konkrete behov. Flere oplysninger er tilgængelige i PDF-filen til højre eller søg efter flere specifikationer på Simatek Academy.

  Kvalitet og standarder

  Læs om vores arbejde med dokumentation og opfyldelse af internationale standarder.