Udtræk fra krantragt, flistransportør

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Danmark

Træflis/træpiller

2 stk. JM 124/35-04 4T3-R

Filter areal, i alt: 381,9 m²

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i biomasseindustrien, som bad os installere et anlæg til aspiration fra en dobbelt krantragt.

Udfordring

Kunden ønskede udsugning så tæt på støvkilden som muligt for at sikre, at der blev opfanget mest muligt støv. Desuden skulle kunden kunne skifte filterposerne uanset vejret. Hver kran i den dobbelte krantragt har en kapacitet på 400 m³ og opstilles udendørs på en havnekaj.

Vi designede et anlæg med SimPact 4T-R byggeform 04. Denne løsning tillader ensartet udsugning i hele tragtens længde, og det filtrerede støv ledes tilbage til processen.

Værdi

Filtrene har penthouse 4T3-R, hvilket vil sige, at kunden kan skifte poserne indendørs fra renluftsiden. Ventilatoren er frekvensstyret, så luftmængden kan reguleres efter det aktuelle krav. Filtrene er overfladebehandlet iht. C5 og det øvrige udstyr er korrosionsbestandigt. Støv fra filteret ledes ud på en båndtransportør under filteret via en sluse.