Totaludskiller koblet på halmsilo

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Pneumatisk transport

England

Halmstøv

1 stk. JM 70/30-12 4T-R

Filterareal, ialt: 92,4 m²

Udfordring

Da materialet havde en længde på op til 8 mm, havde vi brug for en løsning, der kunne håndtere en stor kapacitet, samtidig med at slitagen på filterposerne skulle minimeres. Filteret skulle passe til en silo på 23 m³.

Vi valgte et SimPact 4T-R-filter, byggeform 12, uden kegle. Filteret er et totaludskillerfilter med totrinsfunktion.

Værdi

Den første fase er et forfilter til hovedproduktmængden. Den anden fase er posefiltret, som renser luften. Posefiltret er udstyret med et indvendigt filterhus, som beskytter mod slitage.

Vi tilføjede en trykstyret ventilator, som tillod materialet at løbe ud af siloen uden brug af cellehjulssluse. Denne løsning forhindrer, at der opbygges for højt tryk i siloen.