Styring af støvniveauet i anlæg til produktion af fiskefoder

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration og pneumatisk transport

Norge

Dyre- og fiskefoder

JMR 32/15-03 4T-R, JM 32/20-17WB 4T-R 

Filter areal, i alt: 49,28 m²

Udfordring

Styring af støvniveauet og understøttelse af en høj kvalitet i det fremstillede foder. Kunden havde behov for støvaspiration og pneumatisk materialetransport i et forarbejdnings- og blandeanlæg til havbrug.

Vores metode

Vi valgte at anvende filtre i rustfrit stål til håndtering af recirkuleret støv fra forarbejdning og pneumatisk transport til produktionslinjen.