Støvaspiration til biobrændselsanlæg

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt:

Filtertype:

 

 

SimPact 4T-R, SimSpot, Centralt støvsugeanlæg, SimPit

Aspiration

Norge

Recycling

3 stk. JM 124/30-12 4T3

2 stk. JM 17/15-03 4T-R

1 stk. JM 17/15-17 4T-R

  1 stk. JM 24/30 5 modules
  5 stk. JM 6/24 H
Filter areal, i alt: 504,87 m²

En kunde i recyclingindustrien, som arbejder med træstøv og træspåner, bad os levere en aspirationsløsning til deres biobrændselsdrevne fjernvarmeværk.

Udfordring

Kundens anlæg kørte på træstøv, træspåner og brændbart materiale, der var genvundet fra en nærliggende genbrugsstation, som indsamler råmaterialer fra lokale husholdninger. Det betyder, at mængden og typen af støv i kundens anlæg varierer meget.

Da anlægget forarbejdede organiske, carbonatholdige materialer, skulle vi tage højde for ATEX-direktivet (som omfatter udstyr og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer).

Vi valgte en løsning, der leverede uafbrudt drift af forarbejdning, håndtering og opbevaring af biobrændsel til kunden anlæg, samtidig med at ATEX-direktivet og de lokale arbejdsmijøregler blev overholdt.

Værdi

Aspirationsanlægget er en fleksibel og omfattende løsning, som opsamler støv fra et række opsamlingspunkter. Det omfatter installation af runde filtre, som monteres direkte på en beholderelevator med høj kapacitet.

For at sikre at ATEX-direktivet overholdes, er brændbarhedsparametrene for støvet baseret på et worst-case-scenarie, der tager højde for alle mulige situationer.