Optimering og opgradering af filter til flintgranulat

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Danmark

Stenstøv

JM 70/45-12 4T3-R

Filter areal, i alt: 138,59 m²

Vi fik til opgave at nedbringe miljøbelastningen i fabrikkens umiddelbare nærhed i forbindelse med aspiration og udskilning af slibende støv.

Udfordring

Løsningen skulle minimere miljøpåvirkningen i de nærmeste omgivelser omkring produktionsanlægget og opfylde nye og strengere arbejdsmiljøregler.  Samtidig skulle løsningen også minimere nedetiden for filter og rør som følge af kraftigt slibende slitage fra den støvfyldte luft. Endelig skulle løsningen kunne tilpasses fremtidige udvidelser/ændringer af anlægget.
 

Værdi

Vi tilpassede filteret med slidzoner i højstyrkestål.Slidzonerne kan udskiftes afhængig af slitagen. Desuden dimensionerede og tilpassede vi filter og rør til eventuelle fremtidige udvidelser.

Vores sidste leverance var et komplet aspirationanlæg inklusive rør, ventilator, lyddæmper, materialehåndteringsudstyr og styresystem.