Kunstgødningsanlæg i Rusland

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimSpot

Aspiration

Russia

Kunstgødning

26 stk. JMR 15/19 H

Filter areal, i alt: 145,6 m²

Vi blev valgt til at levere filterløsninger til et kunstgødningsanlæg i Rusland. Løsningen skulle tage højde for produkthåndteringsfaserne – fra aflastning fra skib til endelig oplagring.

Udfordring

Vores opgave var at vælge filtre, der kunne håndtere det aggressive støv, der kom fra kunstgødningen via transportørerne.

Det var vigtigt at vælge filtre, der ikke blot kunne tåle produktets agressive egenskaber. Det skulle også kunne klare den store belastning og de lave temperaturer på stedet.

Filtrene var fremstillet af rustfrit stål, så de kunne tåle den aggressive gødning og forholdene på stedet.

Værdi

Our special design was 26 "twin" SimSpot spot filters, i.e. 13 spot filters built together 2 by 2

Vores specialløsning bestod af 26 SimSpot punktfiltre, bygget sammen 2 og 2. Samlet bidrog de til, at vi både kunne opfylde kundens behov og tilbyde en robust løsning, der gav en høj produktivitet og lavere omkostninger.