Energiprojekt – overskudsvarme til fjernvarme

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Tørreanlæg

Danmark

Kalk/gips

JM 146/80-05 4T1-R, JM 198/80-05 4T1-R

Filter areal, i alt: 1.210,8 

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i mineralindustrien, som skulle udskifte et forældet og utæt modulfilter i deres tørreanlæg. Som ekstra fordel ved denne innovative løsning kan kunden levere varme til lokalområdet.

Udfordring

Der var tryktab i kundens gamle modulfilter, hvilket førte til et unødvendigt højt elforbrug. For at reduce omkostningerne havde kunden brug for et energioptimeret skyllesystem.

Vi designede en løsning med to 4T-R filtre med byggeform 05 – et cyklonfilter med ny filterteknologi og et energioptimeret rensesystem.

Værdi

De nye filtre reducerer mængden af "falsk luft", der trænger ind i systemet. Det har medført en forøgelse af temperaturen på den recirkulerede luft, hvilket betyder, at kundens overskudsvarme kan bidrage til lokalområdets varmesystem.

Den nye filterteknologi minimerer tryktab i filteret. Udover den lavere mængde "falsk luft" er elforbruget, der kræves for at drive ventilatorerne, også reduceret.

Ved hjælp af et cyklonfilter separeres nogle af partiklerne via cyklonfunktionen i filterhuset. Det giver et lavere tryk på filterposerne og har medført et lavere elforbrug for kompressoren.

Vi leverede et energioptimeret skyllesystem sammen med filtrene, som gør det muligt at rense poser i en længde op til 8 m, med trykluft.