En økonomisk og robust filterløsning i Tyskland

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Tyskland

Kornstøv

JM 41/20-04 4T-R

Filter areal, i alt: 36,1 

Udfordring

Vi var nødt til at sikre, at maskinerne bliver støvfiltret  således at a.) produktet blev befriet for støv og b.) miljøet ikke var forurenet med støv. Da området var underlagt zone 22 og støvet er eksplosivt, skulle filteret være ATEX godkendt.

Sammen med kunden lokaliserede vi de områder med den højeste støvdannelse, undersøgte dem og fandt frem til hvordan man bedst fjernede støvet. Fokusområdet lå på rensemaskinen, kædetransportøren og elevatoren.

Da det opsugende produkt (støv) ikke kunne genbruges, skulle filteret være af sort stål.

Løsning

Den valgte løsning var et SimPact 4T-R filter med kegle, trykstødfast udførsel og udendørs trykaflastning til installation i ATEX zone 22. Maskinerne blev forbundet med filteret via et rørsystem. Støvet skulle udledes via en trykstødfast cellesluse i en støvbeholder.

Værdi

Vi leverede et kundetilpasset SimPact 4T-R filteranlæg og dermed blev der taget højde for kundens specielle krav og kompleksiteten i produktionsprocessen. Vi leverede en omkostningseffektiv, robust løsning, der  gav vores kunde høj produktivitet, produktrenhed og omkostningsbesparelser.

Kundens udtalelse

"Det leverede filter fungerer perfekt og kravene er opfyldt".