Aspiration i transportanlæg i Sverige

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Sweden

Sugar

JM 41/30-05 4T2-R

Filter areal, i alt: 54,12 m²

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i fødevareindustrien, som havde brug for et aspirationsfilter til deres transportanlæg.

Udfordring

Vores opgave bestod i at levere et filter, som kunne håndtere sukkerstøv og de komplikationer, som dette produkt kan skabe. Sukkerstøv er et organisk carbonatholdigt materiale og er potentielt eksplosionsfarligt. Vi skulle derfor tage højde for ATEX-direktivet. Dette direktiv omfatter udstyr og beskyttelsessystemer til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer.

Løsning

Vi valgte et filter til aspiration med skraberbund, så kunden kunne skrabe pulveret ud. Desuden er filteret udstyret med et eksplosionspanel, som opfylder lovkravene, samt en 4T2 top med hængslet dæksel.

Værdi

Skraberbunden er designet til at sikre, at sukkeret ikke danner en bro inde i filteret. Det hængslede dæksel gør det nemt for kunden at skifte filterposer.