Aspiration i et anlæg til forarbejdning af fisk

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Kølesystem

Danmark

Fiskemel

2 stk. JMR 21/25-03WB 4T-R

Filter areal, i alt: 46,2 m²

En kunde i fiskeforarbejdningsindustrien bad os levere et system til filtrering af kølet luft fra en køler til fiskemel monteret modstrøms i anlægget.

Udfordring

Filteret skal kunne håndtere kølet luft ved en temperatur på ca 60°, hvor støvet i atmosfæren er klæbende og fugtigt. Desuden skal processen (herunder produktet) kunne køre kontinuerligt.

Vi designede en løsning ved hjælp af SimPact 4T-R i byggeform 03. Det er et filterdesign med lav modstrømshastighed mellem poserne, der sørger for at produktet bevæger sig.

Værdi

Filteret er bygget på selve køleren til fiskemel, så den opfanger partikler, som ellers ville forlade processen sammen med den kølede luft, dermed undgås produkttab.

Filteret er udstyret med et automatisk, timerstyret skyllesystem, der forhindrer, at poserne stopper til, hvilket minimerer dyr nedetid.

Filterposerne er særligt tilpasset denne proces. De er fremstillet af et materiale, der kan håndtere fugtigt og klæbende støv.