Aspiration fra dispensere, transportører og blandemaskiner

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T

Aspiration

Danmark

Mineralstøv

JM 124/45-05 4T3

Filter areal, i alt: 245,51 m²

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i kemikalieindustrien, som ønskede at installere et anlæg til aspiration af støvfyldt luft i deres bygning. 

Udfordring

Blandede materialer i filteret er modtagelige for stigninger i temperaturen. Vi fokuserede på at undgå kondens i filteret, som kan medføre ophobning af materiale og føre til tilstopning. Desuden skulle vi holde emissionen på max. 5 mg/Nm³ og sikre konstant optimal aspiration i anlægget.

Løsning

Vi valgte et isoleret filter for at undgå, at den omgivende temperatur kunne påvirke temperaturen inde i filteret. Desuden anvendte vi poser med en særlig fiberprofil (koncentreret antal fibre og slankere konstruktion), og vi specificerede en forhold mellem luft og tekstil (A/C ratio), så poserne kunne monteres med en maksimal emission på 5 mg/Nm³.

Værdi

Vores løsning udtrækker ikke mere støv end det er absolut nødvendigt for at sikre, at anlægget opretholder en optimal effektivitet. Vi holdt aspirationshastigheden i rørene på et niveau, der sikrede, at der ikke aflejredes støv i rørene. Filterposernes A/C ratio sikrer lang levetid på poserne.