Affaldssorteringsanlæg i Tyskland

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T

Aspiration

Tyskland

Mekanisk og biologisk afffald

JM 124/35-04 4T3

Filter areal, i alt: 190,9 m²

Vi blev bedt om at levere filterløsninger til en kunde, der arbejdede med forskellige typer affald.

Udfordring

Der blev anvendt store mængder luft under affaldssorteringsprocessen. Efter sorteringen indeholdt luften støv og partikler fra forskellige materialer, og den havde et højt vandindhold. Luften skulle renses grundigt og støv, partikler og lugt skulle fjernes, før den kunne ledes ud i det fri. Filtrene skulle også overholde ATEX-direktiverne.

Vi valgte SimPact 4T – i størrelse JM 124 med 04-indløb. Vi valgte filterposer, som kunne håndtere de pågældende typer støv og partikler samt fugtighedsniveauet i affaldssorteringsanlægget. Filteret blev desuden med fleksibel udtagning af poser, da de nemt kunne skiftes fra den rene side, dvs. ovenfra.

Værdi

SimPact 4T er en løsning med lav vedligeholdelse, som giver kunden kontinuerlig drift og lavere omkostninger samt lave emissioner.