Lad os hjælpe dig
Morten Zoffmann Nielsen
+(45) 2041 4142

Centralt aspirationsanlæg

Et effektivt aspirationsanlæg spiller en vigtig rolle under håndtering af støvende omgivelser. Denne intelligente løsning forhindrer, at støv slipper ud i omgivelserne via utætheder ved at skabe og opretholde det nødvendige differenstryk i systemet.

Simateks store erfaring og ekspertise gør det muligt at skabe et unikt system, der opfylder de krævede specifikationer. Dette er kritisk for at opnå sikre og optimale arbejdsforhold og dermed et godt arbejdsmiljø. Et forkert dimensioneret system kan medføre, at miljøet og medarbejderne udsættes for fine støvpartikler, der kan være sundhedsskadelige.

Støv, der afsættes på udstyr i anlægget kan desuden have en negativ effekt på maskinernes samlede effektivitet som følge af højere vedligeholdelsesomkostninger. I anlæg, der arbejder med potentielt eksplosionsfarligt støv, kan Simateks centrale aspirationsanlæg bidrage til fx en bedre ATEX-zoneklassificering.

Fordele

Effektivitet

  • Et rent arbejdsmiljø betyder, at maskinerne beskyttes, hvilket bidrager til lavere vedligeholdelsesomkostninger og en optimeret levetid.

Sikkerhed

  • I anlæg, hvor der håndteres eksplosionsfarligt støv, opretholder Simateks centrale aspirationsanlæg et sikkert arbejdsmiljø.

Besparelser

  • Arbejdsmiljøet forbedres betydeligt, så der opnås sunde forhold for medarbejderne.  Med Simateks centrale aspirationssystem sikres et rent og sikkert arbejdsmiljø, og den negative effekt på den almene sundhed, støv kan forårsage, reduceres.
Særlige egenskaber
  • SimPact 4T-R:

      Kapacitet 500-90.000 m³/t. Filterflade: 3.1-435.6 m²

      Alternative filterkonfigurationer kan leveres, hvis de er relevante.

Særdeles høj kapacitet ved håndtering af bulkstøv

  • Fjerner støv fra omgivelserne
  • Ingen recirkulation af luften
  • Lav støvemission reducerer risikoen for støveksplosioner

 

Option

SimPact 4T-R HTF