Chemical & Mineral resources

Kemikalier

I kemikalieindustrien genereres støv på grund af egenskaberne for de produkter

Mineraler

Udvinding af sten, grus og mineraler kræver højteknologiske filtreringsløsninger.

Kunstgødning

Produktion og forarbejdning af organisk og uorganisk kunstgødning kræver omfattende sikkerhedstiltag.