Specialpulvere

Lad os hjælpe dig
Bo Knudsen
+(45) 58 84 15 39

Udfordringer for branchen

Specialpulverindustrien fremstiller uorganiske specialpulvere til brug i lægemiddelindustrien.

Udfordringen for branchen er at sikre, at produktet ikke kommer i kontakt med omgivelserne under produktion og forarbejdning. Effektiv produktgenvinding og emissionskontrol er andre vigtige elementer. Det kræver automatisk CIP (Cleaning in Place) af filterposer og alle indvendige flader.

Kravene i specialpulverindustrien omsat til krav til design og egenskaber for posefilterhus og posefiltre

 • Opfyldelse af specifikke konstruktionskrav
 • CIP som ekstraudstyr
 • Kort CIP-gennemløbstid
 • Lave investerings- og driftsomkostninger
 • Lav emission
 • Fleksibel og robust forarbejdning
 • Overholdelse af gældende regler
Specialpulverkategorier hvor Simatek posefiltre anvendes
 • Enzymer
 • Bærestoffer til lægemidler
 • Aktive indholdsstoffer til lægemidler
 • Blodprodukter

Vores metode

Vores SimPulse-posefiltre (med og uden CIP) er rentable investeringer for kunderne. De opfylder de specifikke behov i specialpulverindustrien med lave totalomkostninger. Det gør vi ved at levere en høj procesfleksibilitet, der opfylder forskellige Filter arealskrav, optimeret produktgenvinding og emissionskontrol.

SimPulse-posefiltre har 3C Pulse Air Distributor (PAD) – et poseskyllesystem, der reducerer det samlede energiforbrug med 80 %.  Et lavere DP over posefiltret reducerer energiforbruget ved udløbsventilatoren med op til 30 %.

Vores SimPulse 4T posefilter udnytter konventionel posepulsteknologi under højt tryk og skyller filterposerne rækkevis. SimPulse 4T posefilteret fås som alternativ til SimPulse 3C posefilteret.

Kvalitet og standarder

Læs om vores arbejde med dokumentation og opfyldelse af internationale standarder.