Kemiske og mineralske ressourcer

Metal

Støv og dampe fra udskilningsovnene kan virke slibende, kemisk aggressive og eroderende. Strenge bestemmelser og juridiske krav skal overholdes.

Mineraler

Udvinding af sten, grus og mineraler kræver højteknologiske filtreringsløsninger.

Kunstgødning

Produktion og forarbejdning af organisk og uorganisk kunstgødning kræver omfattende sikkerhedstiltag.

Kemikalier

I kemikalieindustrien genereres støv på grund af egenskaberne for de produkter.