Kemiske og mineralske ressourcer

Metal

Støv og dampe fra udskilningsovnene kan virke slibende, kemisk aggressive og eroderende. Strenge bestemmelser og juridiske krav skal overholdes.

Kunstgødning

Produktion og forarbejdning af organisk og uorganisk kunstgødning kræver omfattende sikkerhedstiltag.

Mineraler

Udvinding af sten, grus og mineraler kræver højteknologiske filtreringsløsninger.

Kemikalier

I kemikalieindustrien genereres støv på grund af egenskaberne for de produkter.