Energi og affald

Affaldsforbrænding

Forbrænding af forskellige typer affald genererer støv og dampe, der kan være slibende, kemisk aggressive og eroderende

Recycling

Recycling af industrielt fremstillede produkter

Biomasse

Fremstilling af alternativt brændsel kræver stadig flere forskellige råmaterialer.