Opgradering af filtre til ATEX-godkendelse

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Danmark

Kartoffelmel

2 stk. JM 52/30-04 4T-R

Filter areal, i alt: 137,28 m²

Vi leverede i 2003 to filtre til vores kunde, der producerer kartoffelmel. De bad os opgradere og omkonfigurere filtrene, så de var i overensstemmelse med ATEX-direktivet.

Udfordring

Da kartoffelmel er et organisk, carbonatholdigt materiale og potentielt eksplosionsfarligt, skulle kunden overholde ATEX-direktivet (der omfatter udstyr og beskyttelsessystemer, der er beregnet til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer).

Vi foretog en beregning af trykstødfastheden for deres eksisterende filtre. Den omfattede vurdering og definition af driftsforholdene samt beregning af trykaflastningen for filtrene.

Værdi

Vi konverterede filtrene til JM 52/30-04 4T-R. De er nu designet til at fungere som aspirationsfiltre med en trykaflastning baseret på nogle specifikke værdier.

Vi leverede filtrene og assisterede kunden i udstedelsen af en CE-overensstemmelseserklæring for produktserien.