Mineralstøv i Danmark

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Milling

Denmark

Mineral dust

JMR 70/20-12 4T2-R

Filter areal, i alt: 300 m²

En kunde i kemikalieindustrien bad os levere et filter til deres modtagefilter, som håndterer mineralstøv under formalingsprocessen.

Udfordring

Vores opgave omfattede valg af et filter, der kunne håndtere store mængder pulver. Kunden havde også brug for filterposer med en membran, der holder emission fra filteret på et minimum. Mineralstøv er dog meget slibende og kan forårsage slitage på membranposerne.

Løsning

Vi leverede et filter med byggeform 12, som kunne håndtere en stor luftmængde og støvbelastning (op til 1.000 g/m³), med et indvendigt kammer, der beskytter membranposerne mod mineralstøv.

Værdi

A/C ratio er tilstrækkelig lav til at filteret kan håndtere både membranposerne og den store støvbelastning. Anlægget sænker hastigheden, så der opnås et støjsvagt miljø i indløbskammeret, hvor støvet kommer ind i filteret.

Filteret er udstyret med en 4T2 topsektion med hængslet dæksel, så kunden nemt kan skifte poserne.