Aspirationssystem til transportør og sigteproces

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Aspiration

Danmark

Glasstøv

JM 21/30-12 4T-R

Filter areal, i alt: 27,72 m²

En kunde i recyclingindustrien, som arbejder med glas, bad os levere et aspirationsanlæg til transportører og en sigtemaskine. Leverancen omfattede filteret og alle vigtige komponenter til et komplet aspirationsanlæg.

Udfordring

Glasstøv er meget slibende og kan forårsage slitage på filterposerne. Vores udfordring bestod i at sikre, at systemet leverede en tilstrækkelig luftmængde til at udtrække glasstøv med så lille energiforbrug som muligt. Desuden var det et krav, at filteret skulle installeres udendørs og have serviceadgang.

Løsning

Vi leverede et filter med byggeform 12 og et indvendigt kammer, der beskyttede poserne mod skader forårsaget af glasstøv. Filteret er udstyret med differentrykskylning, så poserne først skylles, når et indstillet differenstrykniveau er nået.

Værdi

Udover at reducere slitage på poserne reducerer vores løsning forbruget af trykluft – og dermed energi. Vi installerede filteret med en serviceplatform for at opnå nem adgang til service og skift af poser.