Aspiration og central støvsugning i Danmark

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R/Centralt støvsugeanlæg

Aspiration og centralt støvsugeanlæg

Danmark

Gips

JM 124/40-04 4T1, JM 14/20-17 4T-R

Filter areal, i alt: 230,55 m²

I dette projekt samarbejdede vi med en kunde i mineralindustrien. Virksomheden havde brug for et aspirationsanlæg til deres produktionsenhed og et centralt støvsugeanlæg til udstyr og gulve.

Udfordring

Gipspulver har en meget høj massefylde og en tendens til at danne en "bro" inde i filterets kegle. For vakuumskyllesystemet er det afgørende, at vakuumsuget er kraftigt nok til at bære produktets vægt.

Løsning

Vi designede et aspirationsfilter med et passende forhold mellem luft og tekstil (A/C ratio), og vi tilføjede luftkanon i keglen for at undgå brodannelse.

Værdi

Luftkanonen i keglen forebygger ophobning af materiale, og spjældklappen under filteret tømmes med jævne mellemrum. Begge løsninger sikrer, at produktflowet holdes i gang, hvilket minimerer dyr nedetid.