Aspiration af omkast på båndtransportør

Posefilter:

Anvendelse:

Land:

Produkt: 

Filtertype:

SimPact 4T-R

Biomasse

Danmark

Træstøv fra træpellets

JM 41/20-05 4T-R

Print af case: Aspiration af omkast indenfor biomasseindustrien (EN)
Filter areal, ialt: 36,1 m²

Udfordring

Filteret betjener et omkast på båndtransportør. Omkastet har 4 sugesteder. Det opsamlede støv skal lægges tilbage på transportbåndet. Transportbåndet er overdækket og står udendørs i kystnært område i Danmark. Dette giver stor luftfugtighed i den omgivende luft i de kolde måneder af året. Anlægget skal leve op til reglerne i Atex- og Maskindirektivet. Komponenterne skal serviceres fra serviceplatforme eller fra jorden.

Løsning

Centralt filter med skraberbund som sikrer, at støvet ikke bygger op inde i filteret. En transportsnegl lægger støvet tilbage på transportbåndet. ATEX komponenter efter gældende direktiver og placering af sikkerhedszone fra ex-panelet over færdselsområde. Stor serviceplatform i passende arbejdshøjde som giver serviceadgang til alt udstyr.

Værdi

Velfungerede filter med poser med lang levetid. Filteret er let at inspicere og servicere og er placeret så det er let at komme til for værkets medarbejdere. ATEX komponenter efter gældende direktiver og CE mærkning i henhold til maskindirektivet.