Centralt aspirationsanlæg

Et effektivt aspirationsanlæg spiller en vigtig rolle under håndtering af støvende omgivelser. Denne intelligente løsning forhindrer, at støv slipper ud i omgivelserne via utætheder ved at skabe og opretholde det nødvendige differenstryk i systemet.

Simateks store erfaring og ekspertise gør det muligt at skabe et unikt system, der opfylder de krævede specifikationer. Dette er kritisk for at opnå sikre og optimale arbejdsforhold og dermed et godt arbejdsmiljø. Et forkert dimensioneret system kan medføre, at miljøet og medarbejderne udsættes for fine støvpartikler, der kan være sundhedsskadelige.

Støv, der afsættes på udstyr i anlægget kan desuden have en negativ effekt på maskinernes samlede effektivitet som følge af højere vedligeholdelsesomkostninger. I anlæg, der arbejder med potentielt eksplosionsfarligt støv, kan Simateks centrale aspirationsanlæg bidrage til fx en bedre ATEX-zoneklassificering.

Fordele

Effektivitet

  • Et rent arbejdsmiljø betyder, at maskinerne beskyttes, hvilket bidrager til lavere vedligeholdelsesomkostninger og en optimeret levetid.

Sikkerhed

  • I anlæg, hvor der håndteres eksplosionsfarligt støv, opretholder Simateks centrale aspirationsanlæg et sikkert arbejdsmiljø.

Besparelser

  • Arbejdsmiljøet forbedres betydeligt, så der opnås sunde forhold for medarbejderne.  Med Simateks centrale aspirationssystem sikres et rent og sikkert arbejdsmiljø, og den negative effekt på den almene sundhed, støv kan forårsage, reduceres.
Egenskaber
  • Særdeles høj kapacitet ved håndtering af bulkstøv
  • Fjerner støv fra omgivelserne
  • Ingen recirkulation af luften
  • Lav støvemission reducerer risikoen for støveksplosioner
Brochure
Download

Konfiguration af filtre efter dine behov

Vores filtre er fleksible og modulopbyggede og kan opbygges, så de opfylder de konkrete behov. Flere oplysninger er tilgængelige i PDF-filen til højre eller søg efter flere specifikationer på Simatek Academy.

Kvalitet og standarder

Læs om vores arbejde med dokumentation og opfyldelse af internationale standarder.

Hvad kan vi gøre for dig?
Carsten Folkersen
+(45) 20 57 64 61
cnf@simatek.dk